News

אם זה לנסיעת עסקים או לחופשה- בואו להישאר מחוברים וזמינים יחד עם השירות שלנו.

עצמאים? בעלי עסק?

אם זה לנסיעת עסקים או לחופשה- בואו להישאר מחוברים וזמינים יחד עם השירות שלנו.

סים ל-32 מדינות באירופה עם שיחות נכנסות ויוצאות לארץ ושמירה על המספר הישראלי – ללא הפתעות בחשבון.

חופשה זו חופשה, נכון, אבל בכל זאת רצוי להישאר בבקרה, איתנו – אין הפתעות בחשבון!

RoaminEU  נותנת שירות לעשרות עסקים קטנים בינונים וגדולים ומספק פתרונות תקשורת מתקדמים.

*כולל סים נוסף לביטחון